V dilemi? Imamo odgovor na vse!

Nakup na prodajnem mestu

1. Prodaja kuponov

Splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo kuponov na prodajnih mestih Petrol d.d., trafikah 3dva družbe 3dva d.o.o., Kiosk družbe Delo prodaja d.d. in poslovalnicah Pošta Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju: Prodajno mesto)

MEDIA LAB, trgovina in storitve, d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, MŠ: 3740862000, DŠ: SI 27330486 (v nadaljevanju: MEDIA LAB) nastopa kot posrednik pri prodaji blaga in storitev tretjih oseb.

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, MŠ: 5025796000, DŠ: SI 80267432 (v nadaljevanju: Petrol) nastopa kot poslovni partner posrednika in izvaja storitve plačila, tiska in oglaševanja kuponov na svojih prodajnih mestih.

3DVA d.o.o., Ljubljana, Cesta 24. junija 90, 1231 Ljubljana, MŠ: 5926742000, DŠ: SI 75749955 (v nadaljevanju: 3dva ) nastopa kot poslovni partner posrednika in izvaja storitve plačila, tiska in oglaševanja kuponov na svojih prodajnih mestih.

DELO PRODAJA d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, MŠ: 5096014000, DŠ: SI 17806771 (v nadaljevanju: Kiosk) nastopa kot poslovni partner posrednika in izvaja storitve plačila, tiska in oglaševanja kuponov na svojih prodajnih mestih.

POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, MŠ: 5881447000, DŠ: SI 25028022 (v nadaljevanju: Pošta) nastopa kot poslovni partner posrednika in izvaja storitve plačila, tiska in oglaševanja kuponov na svojih prodajnih mestih.

PONUDNIK je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ponuja blago ali storitve in opravi prodajo blaga ali storitev kupcu.

KUPEC je pravna ali fizična oseba, ki opravi nakup kupona na prodajnem mestu Petrol, 3dva, Kiosk ali Pošta in prejme kupon, na podlagi katerega koristi pravico do nakupa blaga ali storitve pri ponudniku.

KUPON je izkazni papir, ki nudi kupcu pravico do blaga ali storitve pri ponudniku. Opis blaga in storitve je sestavni delu kupona.

Kuponko.si je spletna stran in domena, s katero upravlja MEDIA LAB in preko katere MEDIA LAB nastopa kot oglaševalec in posrednik pri prodaji blaga in storitev s popusti.

2. Ponudba

Nabor ponudb kuponov za nakup na Prodajnih mestih je na voljo na spletni strani Kuponko.si in pri blagajničarju prodajnega mesta.

Cena ponudbe je predstavljena kot akcijska cena ponudnika storitve. Za cene jamči ponudnik storitve v skladu z njegovim veljavnim cenikom, kjer ima transparentno navedene polne cene blaga ali storitev. Vse cene vsebujejo DDV.

MEDIA LAB ni odgovoren za morebitne napake ali odstopanja od cen ponudnikov storitev. Morebitne druge akcijske ponudbe ali drugi popusti ponudnika ne sovpadajo z akcijskimi cenami, objavljenimi na Kuponko.si.

Ponudba traja od objave na spletni strani Kuponko.si do razprodaje zalog oziroma do preklica.

Fotografije ali slike ponudbe lahko prikazujejo simbolično storitev, ponudbo, podjetje ali blago.

3. Kupon

Kupec pridobi pravico do pridobitve blaga ali koriščenja storitve ob predložitvi kupona ponudniku.

Kupon ni zamenljiv za denar.

Za morebitno izgubo, poškodbo, krajo ali zlorabo kupona, MEDIA LAB kupcu ne odgovarja.

4. Nakup

Izbrani kupon kupec naroči pri blagajničarju Prodajnega mesta, ki po izvedeni oddaji naročila in plačilu izroči kupcu natisnjen kupon in potrdilo o plačilu.

Kupec kupon naroči:

  • Hitri nakup s kodo ponudbe: kupec pove kodo za nakup kupona blagajničarju Prodajnega mesta, ki jo pridobi na spletni strani Kuponko.si ali letaku
  • Nakup s pomočjo blagajničarja Prodajnega mesta: kupec blagajničarju pove ključno besedo ponudbe in blagajničar v sistemu ponudbo poišče

Petrol, 3dva, Kiosk ali Pošta vsakemu kupcu zaračuna storitev oziroma nadomestilo za tiskanje in plačilo kuponov iz ponudbe MEDIA LAB, v višini 1,50 EUR na nakup za vrednost nakupa do vključno 50 EUR, oziroma 2,95% od nakupne vrednosti za vrednost nakupa nad 50 EUR.

Ponudbe, ki nimajo kode za nakup na Prodajnem mestu je mogoče kupiti samo preko spletne strani Kuponko.si. Ostale ponudbe je mogoče kupiti na vseh Prodajnih mestih.

Nakup kuponov na Prodajnih mestih je možen z vsemi plačilnimi sredstvi, ki jih v trenutku nakupa podpira Prodajno mesto.

5. Stornacija, odstop od pogodbe

Na Prodajnem mestu Petrol je mogoče stornirati izključno kupone, ki so bili kupljeni na Prodajnem mestu Petrol.

Na Prodajnem mestu 3dva je mogoče stornirati izključno kupone, ki so bili kupljeni na Prodajnem mestu 3dva.

Na Prodajnem mestu Kiosk je mogoče stornirati izključno kupone, ki so bili kupljeni na Prodajnem mestu Kiosk.

Na Prodajnem mestu Pošta je mogoče stornirati izključno kupone, ki so bili kupljeni na Prodajnem mestu Pošta.

5.1. Stornacija do 30 minut po nakupu

Če je kupon kupljen na Prodajnem mestu 30 minut pred zahtevkom za stornacijo, je stornacija na Prodajnem mestu mogoča. 30 minut in več po nakupu kupona, stornacija na Prodajnem mestu ni več mogoča.

Kupec stornira kupon tako, da kupon (ali več kuponov) in veljavno potrdilo o plačilu, na katerem je navedeno plačilo kupona, izroči prodajalcu, ki mu vrne plačano kupnino.

5.2. Stornacija 30 in več minut po nakupu

Ko stornacija na Prodajnem mestu ni več mogoča, mora kupec stornirati kupone neposredno pri MEDIA LAB. V tem primeru veljajo splošni pogoji poslovanja Kuponko.si.

6. Reklamacije kuponov

Vse reklamacije obravnava Kuponko.si reklamacijski oddelek na elektronskem naslovu [email protected] ali na telefonski številki 070 477 277, vsak delovnik med 8. in 17. uro.

MEDIA LAB v nobenem trenutku ni lastnik blaga ali izvajalec storitev, ki jih oglašuje na Kuponko.si in na prodajnih mestih, zato ni odgovoren za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve ali blaga, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga, ki so bili del promocije.

MEDIA LAB ne odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi kupljen kupon za blago ali storitev pri ponudniku storitev. Za dobavo blaga, kvaliteto blago ali izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami, je v celoti odgovoren ponudnik storitve, ki je tudi lastnik posamezne storitve ali blaga.

Reklamacijo pritožnik vloži pisno na [email protected] ali po pošti na naslov MEDIA LAB d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana.

Reklamacije rešujeta kupec kupona in ponudnik storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je ponudnik storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

7. Končne določbe

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Kuponko.si in so na vpogled na vseh Prodajnih mestih.

Za vsa pravna razmerja, ki s temi splošnimi pogoji poslovanja niso urejena, se neposredno uporabljajo Splošni pogoji poslovanja Kuponko.si, objavljeni na spletni strani Kuponko.si.

MEDIA LAB si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje brez predhodnega obvestila. Spremenjeni splošni pogoji veljajo po 7 dneh od objave na spletni strani Kuponko.si.

MEDIA LAB si prizadeva, da se vsi morebitni spori rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Zadnja objava splošnih pogojev: december 2020.

Dodajam kupon v košarico ...