V dilemi? Imamo odgovor na vse!

Reklamacije

Kuponko.si ni lastnik, niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih promocijsko ponuja preko spletne strani Kuponko.si, zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi promocijskih proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s promocijskimi proizvodi oz. storitvami, ki jih določa ponudnik, je odgovoren izključno ponudnik sam kot lastnik proizvoda oz. ponudnik storitve.

Ekipa Kuponko.si se obvezuje, da bo vse reklamacije obravnavala resno in poizkušala najti ustrezen način tako za tvoje zadovoljstvo kot tudi za zadovoljstvo ponudnika. Za kakovostno opravljeno storitev je odgovoren ponudnik.

Na vse reklamacije bomo odgovorili v roku 8 dni. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

1. Oddaja reklamacije

Vse reklamacije obravnava reklamacijski oddelek vsak delovnik med 8. in 17. uro. Zaradi zaščite podatkov in uporabniških profilov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, podane pisno na [email protected] s šifro kupona.

2. Reklamacija storitve

Kot uporabnik portala Kuponko.si imaš pravico, da v 14. dneh od aktivacije oz. nakupa kupona odstopiš od pogodbe po 43.č členu ZVPot, ne da bi ti bilo treba navesti razlog za tvojo odločitev, če kupon do dneva odstopa od pogodbe še ni bil unovčen. Kupon se šteje kot unovčen, v kolikor ste opravili rezervacijo pri ponudniku storitve.

Za vračilo kupnine se uporablja določba drugega odstavka 43.d člena Zakona o varstvu potrošnikov, po katerem mora podjetje vrniti kupnino v roku štirinajstih (14) dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe s podatki za vračilo denarja.

Zaradi varstva osebnih podatkov in zaščite uporabniških profilov se za veljaven odstop od pogodbe šteje le pisni odstop preko e-pošte ali navadne pošte, s priloženim izpolnjenim obrazcem.

Obrazec za odstop od pogodbe - plačilo z UPN je na voljo tukaj.

Obrazec za odstop od pogodbe - plačilo z bančno kartico/Valu je na voljo tukaj.

Vse morebitne reklamacije po 14. dneh od nakupa rešuješ s ponudnikom storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s tvoje strani. V tem roku ti je ponudnik storitve oz. izdelka dolžan posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo. Vračilo denarja s strani Kuponko.si po 14 dneh od nakupa kupona ni možno, saj Kuponko.si po izteku akcije ponudniku izplača ves denar od prodanih kuponov. Za neizkoriščene kupone po izteku njihove unovčljivosti vračilo denarja ni možno.

3. Reklamacija izdelka

Stranka mora vedno reklamiran izdelek poslati nazaj ponudniku, pri čemer stroške pošiljanja krije sama v skladu s sedmim odstavkom 43.d člena ZVPot. O tem mora obvestiti tudi Kuponko.si, ki mora dobiti potrditev ponudnika o prejemu vrnjenega izdelka. V kolikor ponudnik odobri storniranje kupona in vračilo kupnine bo stranka prejela vračilo kupnine kupona. Znesek kupona vrne Kuponko.si v primeru, da ponudniku še ni bil izplačan denar od prodanih kuponov, v nasprotnem primeru vračilo ureja ponudnik sam. Stranka lahko izdelek tudi zamenja, vendar na svoje stroške.

Dodajam kupon v košarico ...